Dienstverlening

Vanaf 1 maart 2022 is Digital Twin | Spatial Specialisten gestart, een nieuwe speler geheel gericht op het leveren van specialistische dienstverlening, spatial expertise en capaciteit op gebied van Digital Twin.

Directeur Harco de Jager: “Na 15 jaar bij Ordina als manager voor diverse IT en data gerelateerde units – waarvan de laatste jaren actief met het succesvol uitbouwen van een gezonde GEO-ICT unit – was het tijd voor een nieuwe uitdaging. Deze heb ik met de start van Digital Twin | Spatial Specialisten vormgegeven met als doel organisaties te ondersteunen in het realiseren van de Digitial Twin ambitie. Hierbij maken we voor iedereen – met een grootschalige infrastructuur boven of onder grond – het verschil.”

Digital Twin | Spatial Specialisten heeft de visie waarin de Digital Twin visualiseert en inzicht creëert door data integraal en in samenhang te ontsluiten en door deze te benutten in (geavanceerde) modellen en als verrijking van de werkelijkheid het mogelijk maakt om op efficiënte wijze tot beter onderbouwde besluitvorming te komen.

Uitdagende leefomgeving

We staan voor grote maatschappelijke opgaven die impact hebben op onze fysieke leefomgeving. Opgaven zoals onderhoud en instandhouding van onze huidige infrastructuur, energietransitie, woningopgave en klimaatverandering.

Deze opgaven leggen ingrijpende en in veel gevallen conflicterende claims op onze leefomgeving en beïnvloeden en concurreren daarmee met elkaar. Om deze opgaven met substantiële impact aan te kunnen pakken is de Digital Twin van essentieel belang.

Digitale Transitie

De digitale transitie maakt dat organisaties zich in toenemende mate bewust zijn van de waarde van data en hoe deze optimaal kan worden ingezet in het maken van beter onderbouwde, meer data gedreven, beslissingen.

Deze organisaties zien het belang van de bouw van een eigen Digital Twin maar lopen daarbij tegen diverse uitdagingen aan op gebied van data, functionaliteit en platform.

Digital Twin

De Digital Twin biedt een platform die het mogelijk maakt om data van fysieke objecten en omgeving te combineren, integraal beschikbaar te stellen en door visualisatie en dynamische modellen tot actiegerichte inzichten te kunnen komen.

*) verbindt en geeft een gelijke informatiepositie
*) geeft inzicht, zodat men sneller komt tot slimme oplossingen
*) helpt de gewenste fysieke objecten en omgeving te verbeelden en de gevolgen van ingrepen te simuleren door consequenties van alternatieven door te rekenen
*) stelt betrokkenen in staat tot onderbouwde keuzes te komen die bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen
*) ondersteunt bij een efficiënt beheer en onderhoud van fysieke objecten en omgeving door slimme monitoring

Data

De Digital Twin biedt een integraal, actueel (realtime) inzicht van een infrastructuur, waarbij op basis van data en inzichten uit het verleden de noodzaak en impact van beoogde aanpassingen inzichtelijk wordt. De Digital Twin is hierbij meer dan alleen een 3D visualisatie maar verbindt, brengt samen en geeft invulling aan de behoefte van de verschillende stakeholders gedurende de volledige levenscyclus van de infrastructuur.

Functionaliteit

Naast het in samenhang ontsluiten en presenteren van de verschillende databronnen is daarbij ook de nodige functionaliteit benodigd om de waarde van data om te zetten naar informatie waarbij indien nodig van geavanceerde (AI/ML) modellen gebruik wordt gemaakt. Om deze informatie op een gebruikersvriendelijke wijze en naar behoefte te kunnen aanbieden zijn diverse mogelijkheden zoals een dashboard, visualisatie, verrijkte werkelijkheid of simulatie.

Platform

Om de voor de Digital Twin benodigde data en functionaliteit naar behoefte te kunnen ontsluiten is een platform benodigd.

Dit platform dient veilig, flexibel en schaalbaar te zijn waarmee tegen aanvaardbare kosten een optimale gebruikerservaring kan worden geboden. Het is hierbij de uitdaging om een goede balans te vinden die aansluit op de huidige behoefte en mee kan groeien met de ambitie van de organisatie.

Samen maken we het verschil

Digital Twin | Spatial Specialisten ondersteunt in het realiseren van de Digital Twin ambitie.

Onze dienstverlening bestaat uit het leveren van consultancy, projectmanagement, maatwerk en integratie met professionals op zowel technische als data vlak. In basis werken we technologie onafhankelijk maar vanzelfsprekend zijn wij thuis in de producten en platformen van de dominante marktpartijen zoals Esri, FME en Azure.

Interesse in onze dienstverlening, wat wij anders doen en hoe wij samen het verschil kunnen maken met de Digital Twin?