D2WIN, Digital Twin | Spatial Specialisten wordt lid van het Digital Twin Consortium

D2WIN, Digital Twin| Spatial Specialisten is verheugd aan te kondigen dat het lid is geworden van het Digital Twin Consortium® (DTC®), een internationale organisatie gevestigd in Noord-Amerika, die zich inzet voor het creëren van samenwerkingsverbanden tussen digital-twin gebruikers en experts die werkzaam zijn in de industrie, de overheid, de academische wereld en de technische sector.

D2WIN zal, als lid van het Consortium, expertise en inzichten inbrengen voor het realiseren en gebruik van de Digital Twin met een specifieke focus op de ruimtelijke toegevoegde waarde.

D2WIN heeft de visie waarin de Digital Twin visualiseert en inzicht creëert door data integraal en in samenhang te ontsluiten, deze te benutten in (geavanceerde) modellen en als verrijking van de werkelijkheid die het mogelijk maakt om op efficiënte wijze tot beter onderbouwde besluitvorming te komen.

D2WIN zal daarbij gebruik kunnen maken van het uitgebreide ecosysteem van innovators, thought leaders en marktleiders binnen het Digital Twin Consortium.

“We staan aan het begin van een revolutie in de kracht en toepassingen van de Digital Twin”, zegt Harco de Jager, Managing Director van D2WIN. “Door het op een intelligente wijze combineren van data en techniek krijgen we een beter beeld van onze fysieke infrastructuur en inzicht in de processen om deze efficiënter te kunnen benutten en te onderhouden.”

We staan met elkaar voor grote uitdagingen die impact hebben op onze fysieke leefomgeving, onderhoud en vernieuwing van onze huidige infrastructuur, energietransitie, passende huisvesting en klimaatverandering. Deze opgaven leggen ingrijpende en in veel gevallen conflicterende claims op onze leefomgeving en beïnvloeden en concurreren daarmee met elkaar. Om deze opgaven met substantiële impact aan te kunnen pakken is de Digital Twin van essentieel belang.”

Volgens de definitie van het Digital Twin Consortium, is een digitale tweeling een virtuele weergave van entiteiten en/of processen uit de echte wereld, gesynchroniseerd met een vastgestelde frequentie en betrouwbaarheid. Digital Twin Consortium® is een autoriteit op gebied van Digital Twin, een wereldwijd ecosysteem dat bestaat uit leden uit de industrie, de overheid en de academische wereld.

“We verwelkomen D2WIN, Digital Twin | Spatial Specialisten als lid van het Digital Twin Consortium”, zegt Dan Isaacs, CTO van Digital Twin Consortium. ” Hun Digital Twin kennis en ervaring met grootschalige infrastructuren en bebouwde omgeving is waardevol voor onze leden. We kijken uit naar hun bijdrage – aanpak en praktijkvoorbeelden – als onderdeel van het bevorderen van het gebruik van Digital Twins. Dit als onderdeel van de oplossing voor enkele van de grootste uitdagingen van dit moment.”

Over D2WIN, Digital Twin | Spatial Specialisten
D2WIN ondersteunt organisaties bij het waarmaken van de Digital Twin ambitie.
We leveren Digital Twin dienstverlening op gebied van consultancy, projectmanagement, implementatie, integratie, software ontwikkeling en ondersteuning. Wij zijn technologie onafhankelijk maar zijn sterk in producten en platformen van de dominante marktpartijen zoals Esri, Safe (FME) en Azure.
Ga voor meer informatie naar www.d2win.nl.

Over Digital Twin Consortium®
Digital Twin Consortium® is een autoriteit op gebied van Digital Twin. Het brengt de industrie, de overheid en de academische wereld samen om consistentie in woordenschat, architectuur, beveiliging en interoperabiliteit van digitale tweelingtechnologie te stimuleren. Het bevordert digitale tweelingtechnologie in veel industrieën, van ruimtevaart tot natuurlijke hulpbronnen. Digital Twin Consortium® is een programma van Object Management Group.
Ga voor meer informatie naar www.digitaltwinconsortium.org.